Kurullar

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ MERKEZ YÖNETİM KURULU

GENEL BAŞKAN
Ömer Böke
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi SAMSUN

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
Gülcan Güleç
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ESKİŞEHİR

GENEL SEKRETER
Koray Başar
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ANKARA

SAYMAN
Fatih Öncü
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi İSTANBUL

ÖRGÜTLENME SEKRETERİ
Yunus Hacımusalar
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi YOZGAT

ASİSTAN HEKİMLİK SEKRETERİ
Aybeniz Civan Kahve
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ANKARA

EĞİTİM SEKRETERİ
Serap Erdoğan Taycan
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL


KONGRE DÜZENLEME KURULU

KURUL BAŞKANI
Nurper Erberk Özen
Medicana International Ankara Hastanesi ANKARA

DÜZENLEME KURULU

Ali Ercan Altınöz
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ESKİŞEHİR

Yavuz Ayhan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ANKARA

Deniz Ceylan
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, İSTANBUL

BİLİMSEL PROGRAM KURULU

Mehmet Murat Demet (Başkan)
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi MANİSA

Yıldız Akvardar
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İSTANBUL

Orhan Murat Koçak
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi KIRIKKALE


Önemli Tarihler