Genel Bilgiler

Toplantı İsmi: 56 Ulusal Psikiyatri Kongresi

Tarih: 18 – 20 Aralık 2020

Kongre Dili: Kongre resmi dili, Türkçe’dir. Yabancı konuşmacıların sunumlarında İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce simultane çeviri yapılacaktır.

Katılım Belgesi: Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara, toplantı bitiminden sonra PDF olarak mail adreslerine iletilecektir.

Kredilendirme: Kongrenin tüm oturumları Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

Davet Mektubu: Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan kongre davet yazıları Kongre Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Fazla sayıda hekim istihdam eden kurumlara merkezi izin yazısı yazılacaktır. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ücretleri kendilerine aittir.

Önemli Tarihler