Kongre Destek Bursu

Türkiye Psikiyatri Derneği 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi araştırma ve olgu sunumlarıyla katılacak genç uzman ve uzmanlık öğrencilerine olanaklar elverdiği sayıda "Kongre Destekleme Bursu" verecektir. 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne sözel bildiri veya posteri kabul edilmiş, Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi tüm uzmanlık öğrencileri ve uzmanlık sonrası ilk 5 yılı içinde olan genç uzmanları  Genç Uzman Ve Uzmanlık Öğrencilerini Kongre Destekleme Bursu için başvuruda bulunmaya davet ediyoruz.

Başvuru koşulları

 1. TPD üyesi olmak ve 2020 dahil üyelik ödentilerini yatırmış olmak
 2. Uzmanlığın ilk beş yılında olmak (Uzmanlık tarihi 01 Aralık 2015’den sonra olmalıdır)  VEYA uzmanlık öğrencisi olmak
 3. Başvuranın sunacağı birinci isim olgu sunumu ya da araştırmasının kabul edilmiş olması

Bursun Kapsamı
TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu aşağıdaki desteklerden oluşmaktadır:

 • Kongre kayıt ücreti

Başvuru

 • Burs Başvuruları Sözel ve Poster bildirilerin kabulü aşamasında başlayacaktır.  Bursa başvurmak isteyenlerin bildiri özetlerini gönderdikleri sistemde (abstractagent) burs başvurusunda bulunduklarını belirtmeleri gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunan asistan hekimlerin halen uzmanlık öğrencisi olduklarına dair belgeyi, veya uzmanların uzmanlıklarının ilk beş yılında olduklarına dair belgeyi POSTER VEYA SÖZEL BİLDİRİ BAŞVURULARININ SON TARİHİ OLAN 23 Ekim 2020 tarihine kadar tpd.kongredestekbursu@psikiyatri.org.tr adresine bir dilekçe ile göndermeleri gerekmektedir. 
 • Burs için son başvuru tarihi poster ve sözel bildiriler için son tarih olan 23 Ekim 2020’dir. Bu tarihten sonra ulaşacak başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Burs almaya hak kazananlar en geç 2 Kasım 2020 tarihinde belirlenecek ve kendilerine bildirilecektir.

Burs için gözetilecek öncelikler 

56. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne kabul edilmiş araştırma ve olgu sunumu ile başvuran uzmanlık öğrencilerine ve genç uzmanlara olanakların elverdiği sayıda burs verilmesi hedeflenmektedir. Ancak olanaklar her başvuruya olumlu yanıt vermeyi güçleştirmektedir. Bu nedenle başvuru sayısının fazlalığı durumunda burs verilecek uzmanlık öğrencileri belirlemede aşağıdaki ilkeler dikkate alınarak öncelik belirlenecektir:

 • Araştırma bildirisi ile başvuru
 • Olgu Sunumunun özgünlüğü
 • Aynı kongre içerisinde sunulmak üzere birden fazla bildirisi kabul edilmiş olmak
 • Daha önce TPD kongrelerine TPD bursu ile katılmamış olmak
 • Bölgeler arası ve kurumlar arası dengeyi gözetmek


Önemli Uyarı: 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne TPD Kongre Destekleme Bursu ile katılacak olanların bursa konu olan bildirisini sempozyumda sunmaları gerekmektedir. Türkiye Psikiyatri Derneği, Merkez Yönetim Kurulu’na sunum saatinden önce iletilmiş ve makul bulunarak kabul edilmiş geçerli bir mazeret olmadan bursa konu olmuş bildirinin sunulmaması halinde verilen bursu geri alma hakkını saklı tutmaktadır.

Önemli Tarihler