Bildiri Gönderimi

Bildiri gönderimi başlangıç tarihi  5 Ekim 2020’dir.


Bildiri özeti son gönderim tarihi 23 Ekim 2020’dir.

Poster şablonu indirmek için tıklayınız


Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi: 

Bildiri gönderimi ONLINE BİLDİRİ GÖNDERİM SİSTEMİ aracılığı ile yapılacaktır.

 1. Bildiriler yalnızca Poster ve Sözlü sunum olarak kabul edilecektir. 
 2. Sözel ya da poster bildiri olarak sunulmak üzere başvurusu yapılan araştırma ve olgu sunumlarının araştırma ve yayın etiğine uygun olmaları gereklidir.
 3. Olgu sunumları sözel bildiri olarak kabul edilmeyecektir.
 4. Özetler, Türkçe ve en fazla 300 kelime ile yazılmalı, araştırma yazılarının özetleri Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.  Metin içinde tablo ve şekil bulunmamalıdır.
 5. Olgu sunumları Amaç, Olgu ve Tartışma bölümlerinden oluşmalıdır

Bildiri Başvurusunda Bulunacakların Dikkatine - Red ve Düzeltme önerilerinin daha az olması için:

 • Araştırma özetlerinde etik kurul kararı numarası, olgu özetlerinde kişiden onam alındığı uygun ifadelerle belirtilmelidir.
 • Lütfen bildiri özetinde istatistik kısmında gerekli bilgileri belirtiniz(p, Beta, B, x2…gibi).
 • Birimleri belirtiniz.
 • Tablo kullanmayınız
 • Kaynak kullanmayınız
 • Çalışma protokolleri araştırma kabul edilmemektedir
 • Burs yalnız TPD üyelerine yöneliktir.  Burs başvuruları bildiri başvuruları esnasında tamamlanacaktır.  Detaylı bilgi için web sitesinde Burslar sekmesine bakınız.

Sunum Formatları:

 • Özetleri kabul edilen poster bildirileri 2 Kasım 2020 tarihi itibari ile en geç 7 Aralık 2020 tarihine kadar pdf formatta upk2020@topkon.com  mail adresine gönderebilecek ve kongre esnasında katılımcılara sunulacaktır.  Kabul mektubu ile birlikte gerekli teknik bilgi bildiri sunucularına iletilecektir.
 • Özetleri kabul edilen sözel bildiriler 22 Kasım-7 Aralık 2020 tarihleri arasında uzaktan erişim yoluyla çevrim içi kaydedilecek ve kongrede katılımcılara sunulacaktır.  Sözel bildirilerin kayıt işlemi için Kongre resmi acentası TOPKON bildirileri kabul edilen sunucularla iletişime geçecektir.
 • Poster ve Sözel Bildirilerin tartışılması için düzenlenecek seans bilgileri nihai Bilimsel Programda yer alacaktır.  Lütfen web sitesini takip ediniz.
Önemli Tarihler